M.Sc. Zhenzhen Jia

PhD Researcher

Contact

Email: zhenzhen.jia@tu-dresden.de
Room: BAR I/31