MBA MPA Shangqing Wang

Team Assistant

Contact

Email: shangqing.wang@mailbox.tu-dresden.de
Room: BAR I/4